• Ordinace celostní medicíny, biorezonance BICOM - Děčín, Ústí nad Labem, Praha

ÚSPĚŠNÉ TERAPIE - PŘÍPADOVÁ KAZUISTIKA NĚKOLIKA NAŠICH PACIENTŮ *

Muž, 68 let, v důchodu
Chronické bolesti v oblasti bederní páteře od mládí, lithiáza v ledvinách, několik prodělaných operací, častý zápal plic doma pravidelně cvičil, lázně, stav se však nezlepšoval.
Po první terapii udává zlepšení citlivosti, polevily bolesti v noci.
Po druhé návštěvě udává, že již záda tolik nebolí, celkově se cítí lépe.
Po třetí návštěvě udává, že již bolest téměř necítí, má kvalitní spánek.
Po čtvrté návštěvě udává, že bolest ustoupila zcela, a je již bez potíží.
Po páté terapii je ukončena pacientova léčba. Po půl roce se dozvídáme o pacientově stále vynikajícím stavu, bez bolestí.

Žena, 56 let, sportovně založená
Opakované záněty močových cest, nespavost, artrotické změny menšího rozsahu, bolesti v oblasti levé kyčle. užívala mnoho farmaka dle doporučení lékaře, stav se nezlepšoval.
Po první terapii se cítí velmi unavená, stále špatně spí.
Po druhé terapii se výrazně zlepšuje spánek, mizí bolesti, může cvičit.
Po třetí terapii pacientka udává stav bez obtíží.
Po čtvrté terapii je ukončena pacientčina léčba. Po 2 měsících se dozvídáme o stále
bezbolestném stavu pacienta.

Žena, 35 let, sportovně založená
Dlouhodobé bolesti v oblasti LS páteře, prodělaná probatorní laparotomie negativní.
Po první terapii již udává ústup bolestí, pocit volnosti.
Po druhé návštěvě je již zcela bez bolestí, léčba ukončena, po půl roce sděluje, že je vše stále v pořádku.

Chlapec, 12 let
Svědění kůže
Po první terapii viditelný ústup.
Po druhé terapii zcela bez příznaků.

Muž, 41 let, sportovec
Chronická bolest zad, prodělal několik úrazů, bolest popisuje jako pocit bodání jehel. pravidelně rehabilituje, bolest přesto neustupuje.
Po první terapii odeznění parestézií, stále přetrvávají bolesti.
Po druhé návštěvě udává úplný ústup obtíží, léčba ukončena, po měsíci sděluje, že je vše již v pořádku.

Žena, 21 let
Kožní alergie, současná léčba úspěšná pouze na zmírnění průběhu.
Po prodělaných 4 terapiích dochází k zahojení ranek i silnému ústupu, po 2 měsíční tel. konzultaci potvrzuje zbavení se problémů.

Muž, 61 let, dlouhodobý kuřák a nepřítel zdravé výživy.
Silná lupénka, dlouhodobě neúspěšná léčba, téměř nespolupracující pacient.
Pacient prodělal 17 intenzivních terapií, vzhledem k závažnosti a rozsahu lupénky se jednalo o mnohem rozsáhlejší formu terapií.
V současné době se lupénky definitivně zbavil, žádná recidiva, zároveň odstraněna závislost na kouření.

Muž, 48 let, silný kuřák
Dlouhodobá neúspěšná snaha se zbavit kouření ze zdravotních důvodů.
Po jedné terapii udává, že již 3 měsíce nekouří.

Chlapec, 15 let
Silná alergie na pyly, roztoče a plísně, dušnost, značný vliv psychiky.
Dloughodobě se léčí farmaky, příznaky neustupují, dlouhodobě stále stejný stav.
Po 7 sezeních kompletně zmizela alergie na pyly, částečná alergie na prostředí s vyšším výskytem roztočů a plísní.

Žena, 39 let
Hormonální dysbalance a návaly, silný vliv psychiky.
Po jedné terapii se zbavuje návalů, nicméně stále stále přetrvává vliv psychiky, která velmi stěžuje úspěšnou léčbu.
Po několika dalších terapií vše v normálu.

Muž, 29 let, vrcholový sportovec
Chronické bolesti nohou z důvodu přetížení, stav neléčil, byla mu doporučena operace, která by znamenala konec kariéry.
Po cca půl ročních terapií je vše v pořádku (proaktivní přístup), aktivní návrat k vrcholovému sportu, bolesti odezněly.

Žena, 45 let
Silná senná rýma, svědění po celém těle, silná léčba farmaky
Pacientka se svým problémem dlouhodobě bojovola, prodělala kolečko od klasické medicíny, přes akupunkturu až k různým léčitelům, bez výsledku.
Pacientka byla celkem na 15 sezenních, kdy se její symptomy jevili jak na houpačce. Po odhalení a zbavení se příčin je nyní zcela bez problémů a neužívá nadále žádných farmak.

Chlapec, 7 let
Silná alergie, astma, častá hospitalizace, bronchitida, atd.
Maminka se snažila pro chlapce krom klasické léčby také nalézt mnoho alternativních cest. Bezvýsledně.
Po prvním sezení mírné zhoršení stavu, chlapec si stěžuje na únavu.
Po druhém sezení výrazné zlepšení stavu.
Po třetí absolvované terapii odeznívají veškeré symptomy, chlapec je již přes půl roku bez jakýchkoliv příznaků.

* V žádném případě nelze výsledky průběhů terapií zobecňovat či individualizovat na problémy ostatních pacientů s podobnými problémy!
Výsledky průběhů terapií se mohou lišit. Zmíněné úspěšné terapie proto chápejte pouze jako orientační.