• Ordinace celostní medicíny, biorezonance BICOM - Děčín, Ústí nad Labem, Praha

HUBNUTÍ

Snižování nadváhy je běh na dlouhou trať a nejdůležitějším předpokladem je MOTIVACE, protože hubnutí začíná v hlavě a bez motivace je i ten nejlepší terapeutický koncept k ničemu.

Proč hubnout?
Obezita je nejčastějším metabolickým onemocněním dneška, je to patologický stav, který je způsoben nadměrnou tvorbou tuku, který se ukládá ve tkáních nebo uvnitř těla tzv. viscerální tuk, který má neblahé účinky na zdraví člověka.
Zdravotní rizika obezity jsou jednak mechanické, které se projeví obtížemi pohybového aparátu (klouby, páteř), tak i složité metabolické poruchy jako je vysoká hladina škodlivých tuků a kyseliny močové v krvi, cukrovka, vysoký krevní tlak a arteroskleróza se všemi jejími riziky. Obezita snižuje kvalitu života a zkracuje ho v průměru o 9 let. Kromě jiného má vliv i na psychiku, projevuje se často depresemi a ztrátou sebedůvěry. Biorezonance je metoda, která může při redukčním procesu významně pomoci. Dokáže regulovat a harmonizovat narušené metabolické a hormonální procesy v těle a zajistit při hubnutí nezbytnou detoxikaci a posílení detoxikační soustavy (játra, ledviny, plíce, lymfatický systém). Protože v tukových tkáních se usazuje velké množství toxických látek, které zatěžují imunitní systém a nervovou soustavu. V průběhu hubnutí dochází ke ztrátě tuků a toxiny se uvolňují do organismu a proto je nezbytné v rámci hubnoucí terapie provádět detoxikaci organismu. V opačném případě by mohlo dojít k poškození detoxikačních orgánů a ke zdravotním problémům.
Pokud je u pacienta jednou z příčin tloustnutí závislost na sladkém, dokáže biorezonance s vysokou úspěšností se této závislosti zcela zbavit.

PSYCHICKÉ PROBLÉMY

Deprese, ale i smutek, žal, náladovost, hysterie, úzkost, frustrace, obavy, strachy, pocity napětí, neklidu a nepohody, pocity viny či ukřivděnosti, podrážděnost, zlost, výbušnost, upjatost. Krátký výčet stavů, které mohou působit a způsobit vážné zdravotní komplikace. Duševní porucha (nebo také psychická porucha) je v širším pojetí označení pro některé psychické procesy, projevující se v myšlení, prožívání a chování člověka, znesnadňující jeho fungování ve společnosti. Definic duševní poruchy je ale více. Mezi duševní poruchy se řadí ty z poruch, které se prvotně týkají myšlení, prožívání nebo vztahů k ostatním lidem. V minulosti se v obdobném významu užíval například termín „šílenství“.
Duševní zdraví a duševní porucha jsou pojmy značně kulturně i názorově podmíněné, jejich obsah je tedy nepřesný, proměnlivý a není předmětem obecné shody.
Za duševní poruchy se označují jak stavy podmíněné zejména tělesnou (vrozenou) organickou (zpravidla neurologickou, často též genetickou) specifickou výbavou člověka, tak stavy, u nichž se za rozhodující příčinu vzniku pokládá vliv prostředí a životních událostí. Podíl a vztah vrozených dispozic a dalších vlivů u jednotlivých typů poruch jsou předmětem zkoumání a diskusí.
Terapie může spočívat buď v odstraňování příčin poruchy, nebo v úpravě jejích následků.
Biorezonace se zde používá v kombinaci s klasickým psychologickým přístupem - tedy i forma psychoterapie se zkušeným psychologem. Jedná se o nejkomplexnější terapii, mnohdy lze použít analogii o běhu na dlouhé trati, kdy je nutné si uvědomit propojení silného vlivu psychiky na zdravotní stav.

OSTATNÍ

Nelze vyjmenovat všechny choroby, s kterými pacienti přichází. Určitě nelze opomenout hormonální poruchy, energetické blokády či velký vliv ekoznečištění na funkci organismu. Obecně však platí, že se mnohdy vyskytují kombinace několika poruch či blokád.
Na člověka v dnešní době působí velké množství toxinů, jako jsou různé přísady v potravinách, pitné vodě, jedy ze životního prostředí a léků, které bereme.
Nahromaděním zátěží se stane, že tělo člověka už nezvládne jejich eliminaci a to se projeví různými způsoby, od nejasných poruch imunity až po duševní nerovnováhu. Biofyzikální rovina, snímáním frekvenčního vzorku, umožňuje diagnostikovat tyto zátěže a určit,kde se v těle vyskytují, což není na biochemické (laboratorní) úrovni často možné. Tělo člověka má úžasný regulační systém, který se za normálních podmínek bez problému se zátěžemi vyrovná. Pokud ovšem hladina zátěží překročí kritickou hranici, regulační systém se zablokuje a to je počátek onemocnění, které zatím nemá své symptomy. Jakmile projevy nastanou, je to většinou už pokročilá fáze onemocnění.
Biorezonanční metoda se soustřeďuje na řešení příčin a odstranění těch zátěží, které způsobily zablokování tělu vlastního samoregulačního systému a znovu nastartování bioenergetické podpory regulačního systému organismu.

biorezonce bicom terapie celostní medicína

Pokud jste lékaři, psychologové či vás pouze zajímá biorezonace do hloubky, pak vám všem doporučejeme navštívit sekci odkaz biorezoncePRO LÉKAŘE, kde se dozvíte o biorezonanci mnohem více, zejména pak odkazujeme na doporučenou literaturu a odborné lékařské studie.