• Ordinace celostní medicíny, biorezonance BICOM - Děčín, Ústí nad Labem, Praha

ALERGIE

Je obecně známo, že slovo alergie se stalo jedním ze synonym pro označení tzv. civilizačních chorob. Nechvalně známé statistiky v ČR uvádí téměř 40% zastoupení alergiků z celé naší populace, přitom se toto číslo ještě zvyšuje.

Alergie je přehnaná, nepřiměřená reakce imunitního systému organizmu na látky, se kterými se běžně setkáváme v našem prostředí. Je způsobena nesprávnou aktivací protilátek ze skupiny imunoglobulinu E (IgE) vlivem daného alergenu. Spektrum projevů alergických reakcí je velmi široké, od banální rýmy až po anafylaktický šok, který může končit i smrtí.

Alergie je bouřlivá lokální nebo systémová reakce na alergeny. Lokálními symptomy mohou být:
•             zduření nosní sliznice (alergická rýma)
•             zarudnutí a svědění a/nebo otoky očí (alergický zánět spojivek)
•             zúžení průdušnice, průdušek, dušnost a dechová nedostatečnost, někdy doslova astmatický záchvat
•             pocit zaplnění až bolesti v uších, zhoršení sluchu vlivem neprůchodné Eustachovy trubice
•             ekzém, vyrážka (kopřivka), a další kožní reakce
•             řídce i bolesti hlavy
Systémová alergická reakce se nazývá anafylaxe. V závislosti na míře závažnosti může vyvolat kožní reakce, zúžení průdušek, otok, snížení krevního tlaku a dokonce smrt. Takový život ohrožující stav se nazývá anafylaktický šok.
Takzvaná senná rýma je jedním z příkladů velmi běžné slabé alergie – velká část populace trpí symptomy senné rýmy, je-li vystavena působení pylu obsaženému ve vzduchu. Astmatici jsou často alergičtí na prach a roztoče. Mimo alergenů pocházejících z okolního prostředí mohou být alergické reakce vyvolány i některými léky.

TYPY ALERGIÍ

Alergická rýma
Alergický zánět nosní sliznice, sliznice vedlejších dutin nebo středouší je charakterizován otokem, sekrecí a svěděním. Mohou být přítomny záchvaty kýchání v salvách. Alergická rýma je sezónní (nejčastěji pylová nebo celoroční), způsobená nejčastěji roztoči, spory plísní, domácími zvířaty.
Astma
Astma je chronické zánětlivé onemocnění dolních dýchacích cest, ve kterém se uplatňují hlavně bílé krvinky. Při kontaktu s alergenem dochází k zánětu v dýchacích cestách (průdušnice, průdušky, průdušinky), zánět zmenšuje objem dýchacích cest a vede ke klasickým projevům astmatu.
Atopický ekzém
Vyznačuje se potížemi se svěděním, zarudnutím, zvýšenou reaktivitou a zánětlivými změnami kůže v trhlinkách a v olupující se vrstvě poškozené kůže. U geneticky predisponovaného jedince se objevuje kožní reakce po vdechnutém či požitém alergenu. Reakce je zprostředkována prostřednictvím alergické reakce I. typu se všemi zánětlivými důsledky této reakce.

Lékové alergie
Alergie na léky se může projevit v kterémkoli věku, ale častěji je pozorována u dospělých žen. Většinou se projeví na kůži (kopřivka, svědění, ekzém), ale mohou se projevit i klasické projevy, jako je rinokonjunktivitida, astma bronchiale i anafylaktický šok. U léků se mohou v praxi uplatnit všechny čtyři typy alergických reakcí.

Potravinové alergie
Mezi potraviny, které působí alergické projevy, patří vajíčka, ryby, vlašské ořechy, mléko a celer, ovoce, mouka, maso, kakao a řada dalších potravin nebo koření. U některých jedinců s potravinovou alergií stačí k vyvolání příznaků pouhá příprava jídla. Na vzniku potravinové alergie se podílí i konzervační látky (kyselina benzoová, chinin, bifenyly, nitrit sodný). Některé druhy zeleniny (křen, zelí, ředkvičky, kapusta), případně pochutiny (pikantní omáčky, některé hořčice), uvolňují po natrávení acylizothiocyanáty. Tyto alergizující substance se nacházejí v řadě jídel vyráběných průmyslově. Klinické projevy bývají často netypické. Projevují se například jen celkovou únavou nebo bolestmi hlavy. Nejčastějším příznakem je chronická kopřivka, někdy spojena s otoky. Astma bronchiale, rýma nebo alergický zánět spojivek bývají často způsobeny požitím potravin bohatých na tyramin nebo histamin (např. banány, sýry, ryby, červené víno). Alergie na některé ovoce či zeleninu se může projevit svěděním a otokem rtů a patra, někdy dochází k opakované tvorbě aftů. Šok bývá pozorován u některých jedinců po požití ryb nebo burských oříšků.

Pylové alergie
Pylové alergie, tzv. polinózy, mají charakteristicky sezonní charakter. Při pylové alergii se uplatňuje hlavně I. typ přecitlivělosti. Nejčastěji se polinóza vyskytuje mezi 15. a 25. rokem života. V poslední době zaznamenáváme vzestup počtu polinotiků. Pylové alergie jsou způsobeny alergeny pylových zrn, což jsou samčí semena rostlin. Jsou to látky bílkovinné povahy, velikosti 0,05 mm. V době květu jsou pylová zrna roznášena po okolí větrem (trávy), hmyzem (byliny, stromy).
Období od března do září je dobou tzv. pylové sezony, jež zahrnuje tři období. Z pylových alergenů převládají v jarním období pyly dřevin, v létě pyly travin a na podzim pyly vysokobylinných plevelů. Schopnost alergizovat je u různých rostlin různá. Například v souvislosti s přibýváním nekultivovaných ploch na sídlištích, kde se daří zejména rostlinám s agresivními pylovými alergeny (pelyněk černobýl, bojínek luční, pýr plazivý, tomka vonná, ovsík vyvýšený apod.) došlo k vzestupu projevů polinózy. Informace o aktuálním výskytu alergenů v ovzduší lze získat od pylové informační služby.
Zánět spojivek
Alergický zánět oční spojivky - alergická konjunktivitida je alergickým očním onemocněním, charakterizovaným svěděním a zarudnutím očí s nadměrným slzením. Její průběh je sezonní, většinou v rámci pylové alergie, ale onemocnění může probíhat i celoročně. V případě celoročních potíží jsou vyvolávajícím alergenem většinou spory plísní, roztoči nebo domácí zvířata.
Ostatní alergie jako např. na zvířata, na slunce, roztoče, plísně, a ostatní alergeny
Alergeny, to jsou látky většinou bílkovinné povahy, které vyvolávají alergickou reakci. Intenzita alergické reakce závisí na tom, v jakém množství, jak dlouho a jak intenzivně, alergen působí.

BIOREZONANČNÍ TERAPIE BICOM

Biorezonanční terapie proti alergiím nevyžaduje z vaší strany žádnou speciální přípravu a probíhá zcela bezbolestně. Využíváme certifikovaný přístroj BICOM OPTIMA, který dokáže načíst frekvenční vzorek pacientova alergenu a pomocí elektrod změnit elektromagnetické vlnění v těle pacienta tak, aby se nejen nedostavovala alergická reakce na daný alergen, ale dokonce aby alergie úplně vymizela. Tato terapie vychází z metody vyvinuté Dr. Schumacherem, rakouským dětským lékařem, více viz. sekce odkaz biorezoncePRO LÉKAŘE.

PRŮBĚH BICOM BIOREZONANČNÍ TERAPIE PROTI ALERGIÍM

V našich ordinacích celostní medicíny přistupujeme individuálně ke každému pacientovi, rozpětí několika sezení. Obecně však platí, že první setkání je nejdelší a trvá 2 hodiny. Zde je důležité zjištění přesné anamnézy a nastavení směru terapie. V dalších sezeních probíhá již vytyčená biorezonanční terapie. Počet těchto sezení je různý. Důležitý je zejména průběh celé terapie. Obecně lze říci, že průměrný pacient absolvuje cca 8 sezení, nicméně z naší zkušenosti víme, že někteří pacienti již po 3 sezeních nevykazovali žádnou alergickou reakci.

STUDIE O PROKÁZANÉM POZITIVNÍM VLIVU BIOREZONACE BICOM

Z mnoha studií uvedených na stránkách naší ordinace vybíráme studii z roku 2005, kde tým čínských univerzitních lékařů zkoumal účinnost léčby alergií pomocí biorezonančního přístroje BICOM. Výsledek studie říká, že ze 154 pozorovaných pacientů se u 89% dostavilo zlepšení zdravotního stavu a u 78% se alergie zcela vytratila. Během výzkumu žádný z pacientů nepodstoupil jinou než biorezonanční terapii.

biorezonce bicom alergen

Pokud jste lékaři, psychologové či vás pouze zajímá biorezonace do hloubky, pak vám všem doporučejeme navštívit sekci odkaz biorezoncePRO LÉKAŘE, kde se dozvíte o biorezonanci mnohem více, zejména pak odkazujeme na doporučenou literaturu a odborné lékařské studie.